Selecteer een pagina

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens gebruikt door het vaccinatiecentrum GC Klein Boom

 

De gemeentebesturen van Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij met de persoonlijke gegevens van de verenigingen, organisaties, vrijwilligers en burgers voor reservelijsten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). De algemene privacyverklaringen van de individuele besturen kunt u vinden op de websites: www.bonheiden.be, www.heist-op-den-berg.be & www.putte.be

Tot wie kunt u zich richten met vragen?

De website wordt beheerd door de gemeentebesturen van Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte. Deze gemeenten zijn elk individueel verantwoordelijk voor de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt, wordt – in de betekenis van de GDPR – niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeurs van de drie gemeenten en/of bij de functionarissen voor de gegevensbescherming via de e-mailadressen privacy@bonheiden.be, informatieveiligheid@heist-op-den-berg.be en privacy@putte.be.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze besturen verwerken uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de gemeenten te kunnen uitvoeren. Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte verwerken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruiken ze uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

De dienstverlening houdt in dat de gemeenten vrijwilligers koppelen aan het vaccinatiecentrum op basis van hun talenten en interesses. Ook kunnen de gemeenten uw gegevens als burger verwerken voor het opstellen van reservelijsten in het kader van het vaccineren. Ze verzamelen de persoonsgegevens zoals u die zelf aanbiedt, dus met uw toestemming. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het invullen van de hiertoe ter beschikking gestelde webformulieren. De gegevens worden gebruikt door de coördinatoren van het vaccinatiecentrum om hun taken uit te kunnen voeren of om hun communicatie en/of nieuwsbrieven naar u te kunnen sturen.

Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens ‘ontvangen’ (bijvoorbeeld inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de gemeentebesturen van Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte en de Eerste Lijnszone (ELZ) Bonstato hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. Omdat vaccinatiecentrum GC Klein Boom onderdeel is van Bonheiden, Heist-op-den-Berg en Putte en de Eerste Lijnszone (ELZ) Bonstato kunnen ook zij toegang krijgen tot de gegevens mits het nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet het bestuur een beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt,
 • Microsoft, websiteformulieren
 • Wimsite, website hosting

Deze opsomming is niet limitatief.

Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang het vaccinatiecentrum actief blijft. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien andere wetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de algemeen directeurs en/of bij de functionarissen voor de gegevensbescherming via de e-mailadressen privacy@bonheiden.be, informatieveiligheid@heist-op-den-berg.be en privacy@putte.be.. U hebt ook het recht om:

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te doen beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u heeft inbreuken vastgesteld, kunt u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
klachtenprocedure VTC

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat nr. 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
klachtenprocedure GBA

Verwerkingsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende verwerkingsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De enige verwerkingsgrond is toestemming. Dienstverlening van het vaccinatiecentrum GC Klein Boom die hiermee verband kan houden, omvat bijvoorbeeld:

 • Versturen van een (elektronische) nieuwsbrief/communicatie
 • Vrijwilligers in contact brengen met een Eerste Lijnszone (ELZ) of vice versa
 • Vrijwilligers in contact brengen met de gemeenten of vice versa
 • De planning van vrijwilligers opmaken voor het vaccineren
 • Burgers laten inschrijven op reservelijsten voor het vaccineren

Deze opsomming is niet limitatief.

Door de formulieren in te vullen en te verzenden, gaat u akkoord met het privacybeleid.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Deze website maakt gebruik van cookies  Meer info